Tarjouksen tekeminen

Voit katsella tarjouspyynnön perustietoja Hanki-palvelussa rekisteröitymättä ja kirjautumatta. Mikäli haluat osallistua tarjouskilpailuun ja tehdä tarjouksen, tulee sinun kirjautua tunnuksillasi Hanki-palveluun. Kirjautumisen jälkeen voit katsella kaikkia hankintayksikön julkaisemia tarjouspyynnön tietoja ja dokumentteja.

Aloita tarjouksen laatiminen vastaamalla hankintayksikön esittämiin tarjoajan soveltuvuutta koskeviin vaatimuksiin. Hankintayksikön esittämät vaatimukset löytyvät välilehdeltä "Kelpoisuusvaatimukset". Väliehdellä hankintayksikkö voi esittää tarjoajan taloudelliseen ja tekniseen suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia. Hankintayksikkö on myös määritellyt missä muodossa vastaukset on annettava.Voit syöttää tiedot suoraan palveluun. Hankintayksikkö voi vaatia, että kysymyksiin on vastattava ladattavalla liitetiedostolla. 

Välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö" hankintayksikkö on määritellyt hankittavalle tuotteelle tai palvelulle sen laadulliset kriteerit ja vähimmäisvaatimukset. Osa kriteereistä voi olla myös pisteytettäviä. Näet pisteytyksen laskentakaavat välilehdellä. Samalla välilehdellä hankintayksikkö myös pyytää tuotteen tai palvelun hintatietoja.

Voit tarvittaessa liittää tarjoukseen myös tarkentavia tai kuvaavia dokumentteja mikäli hankintayksikkö on nämä sallinut. Mikäli joitakin pakollisia tietoja on jäänyt syöttämättä,  palvelu ilmoittaa siitä eikä tarjousta pysty jättämään ennen kuin olet syöttänyt kaikki vaaditut tiedot.

Tarjous tulee jättää hankintayksikön määrittelemän tarjousten jättämisen määräajan puitteissa. Huomaa, että et voi enää tarjousajan umpeuduttua jättää tarjousta. Jos sinulla on määräajan umpeutuessa keskeneräinen tarjous, se ei tallennu järjestelmään.