Sopimuksen tekeminen

Tee sopimus palvelua tuottavan Cloudia Oy:n kanssa. Cloudia Oy lähettää sopimuksen liitteineen allekirjoitettavaksenne ilmoittamanne käyttöönottoajan lähestyessä. Voit tutustua sopimuksen sisältöön jo etukäteen Hanselin verkkopalvelussa. https://www.hansel.fi/puitejarjestelyt/sahkoinen-kilpailutusratkaisu-2015-2023

Sopimusdokumentit ovat valilehdellä "asiakirjat".