Käyttökoulutus

Hanki-palveluun käyttöönottoon sisältyy kahden päivän pääkäyttäjäkoulutus enintään kymmenelle (10) pääkäyttäjälle. Pääkäyttäjäkoulutuksen antaa Cloudia Oy. Sovi koulutuspäivät Cloudia Oy:n kanssa käyttöönottosuunnitelmaa laatiessasi. Koulutuspäivät pidetään mahdollisimman lähellä toisiaan.

Voit halutessasi ostaa lisää palvelun käyttökoulutusta Cloudia Oy:ltä. Koulutuksen hinnat löydät Hanselin verkkopalvelusta sähköisen kilpailutusratkaisun puitejärjestelyn yhteydestä, liitteestä 4.

https://www.hansel.fi/puitejarjestelyt/sahkoinen-kilpailutusratkaisu-2015-2023