Julkaistu 18.07.2016

 

Viestintävirasto on 15.7.2016 hyväksynyt Cloudia Oy:n tuottaman sähköisen kilpailuttamisen tietotuvallisuuden auditoinnin. Auditointi on tehty ns. perustasolle, joka on määritelty asetuksessa valtionhallinnon tietoturvallisuudesta.

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia Vahti-ohjeita:

VAHTI 2/2010 - Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta
VAHTI 3/2010 - Sisäverkko-ohje
VAHTI 3/2012 - Teknisen ICT-ympäristön tietoturvaohje
Vahti 2/2013 - Toimitilojen tietoturvaohje

 

 

Takaisin Uutiset-sivulle