Julkaistu 03.05.2016

Hilma-integraatio on Hanki-palvelua käyttävien hankintayksiköiden käytettävissä toukokuussa. Cloudia informoi pääkäyttäjiä, kun integraatio on kytketty päälle.

Hilma-integraation myötä sinun ei enää tarvitse tehdä hankintailmoitusta erikseen sähköiseen hankintailmoitus.fi -kanavaan (Hilma). Hanki-palveluun täyttämäsi kilpailutusta koskevat tiedot generoituvat automaattisesti myös Hilmaan ja mikäli kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, tiedot siirtyvät automaattisesti myös TEDiin.

Uuden hankintadirektiivin myötä EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintailmoitus julkaistaan ensin TEDissä ja vasta sen jälkeen Hilmassa. Hanki-palvelu julkaisee hankintailmoituksen vasta, kun se on julkaistu Hilmassa.

Hilma-integraatosta ei tule Hanki-palvelun käyttäjille kustannuksai, vaan se sisältyy kuukausittaiseen jatkuvan palvelun käyttömaksuun. Cloudialla on kuitenkin oikeus veloittaa Hilma-lomakkeiden käyttöön liittyvistä selvitystöistä, jos ongelmat eivät johdu Hanki-palvelusta tai integraation teknisestä ratkaisusta. Kirjaudu omilla tunnuksillasi verkkopalveluumme tästä linkistä.

 

Uutiset

Tietoturvallisuuden auditointi hyväksytty

18.07.2016

Viestintävirasto on 15.7.2016 hyväksynyt Cloudia Oy:n tuottaman sähköisen kilpailuttamisen tietotuvallisuuden auditoinnin. Lue lisää...

Vinkkejä tarjouspyynnön testaamiseen

23.05.2016

Valmistele tarjouspyyntö testiympäristössä (sandbox). Testaa sen toimivuus ennen julkaisemista. Lue lisää...

Hilma-integraatio valmistuu

03.05.2016

Hilma-integraatio on käytettävissäsi toukokuussa. Lue lisää...

ESPD - ohje tayttämiseen ja käyttämiseen Hanki -palvelussa

29.04.2016

Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa käytettävä EU-kynnysarvon ylittävissä tarjouskilpailuissa Lue lisää...

Takaisin Uutiset-sivulle