Julkaistu 29.04.2016

Komission asetus yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttämisestä EU-kynnysarvon ylittävissä tarjouskilpailuissa tuli voimaan 18.4.2016.

Hanki -palvelussa on hankintayksikköjä varten kolme mallipohjaa, joissa ESPD on valmiina. Ratkaisu on väliaikainen ja käytössä siihen asti kunnes järjestelmän toimittaja saa ESPD:n valmiiksi kevään / kesän 2016 aikana. 

Löydät mallipohjat kirjauduttuasi sisään hankintayksikön puolelle kohdasta "jaetut asiakirjat". Mallien nimet alkaa sanalla ESPD. Yksi malleista on tavarahankinnoille, toinen palveluhankinnoille ja kolmas rakennusurakoille.

Avattuasi mallipohjan ESPD:n sisältö on kohdassa 8. soveltuvuusvaatimukset. 

Hankintayksikölle tarkoitetut ohjeet on merkitty hakasuluilla [...]. Kun olet täyttänyt ohjeen mukaiset tiedot, poista hakasuluissa oleva ohje. Tarjoajille tarkoitetut ohjeet alkavat sanoilla "Ohje tarjoajille". Älä poista näitä tarjoajalle tarkoitettuja täyttöohjeita.   

II osa - tarjoajaa koskevat tiedot, III osa - poissulkemisperusteet ja VI osa - loppulausumat ovat pakollisia. Älä poista näistä mitään kohtaa. Sen sijaan IV osassa - valintaperusteet - joudut valitsemaan kysymykset, jotka soveltuvat käytettäväksi hankinnassasi. Poista ne kohdat, joita et käytä.

ESPD -lomakkeen loppuun on lisätty kaksi lisäosaa, mahdollisille muille tarjoaa koskeville vaatimuksille (osa 2) ja tarjouksen tekemiseen liittyvillä vaatimuksille (osa 3). Tällaisia vaatimuksia voivat olla esimerkiksi tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen hyväksyminen ja huomioiminen tarjousta tehtäessä.

Huomaa, että vain päävastuullinen tarjoaja voi täyttää lomakkeen sähköisesti järjestelmässä. Tämä puute poistuu, kun järjestelmän toimittaja saa ESPD:n valmiiksi järjestelmään. Siihen asti tarjouspyyntöihin on lisättävä kaksi Word -lomaketta. Ensimmäinen lomakkeista on tarkoitettu alihankkijoita varten, joiden voimavaroja tarjoaja käyttää hyväkseen täyttääkseen esitetyt valintaperusteet. Toinen lomakkeista on ryhmittymien jäseniä varten. ESPD:n VI osassa - loppulausumat on varattu paikka näiden liitteenä toimitettavien lomakkeiden lataamiseksi. Päävastuullinen tarjoaja lataa täytetyt lomakkeet näille kohdille.

Tarjouspyynnön liitteenä lähetettävät lomakkeet ovat alla:

ESPD - alihankkijaa koskevat tiedot

Icon ESPD - alihankkijaa koskevat tiedot (62,2 KB)

ESPD - ryhmittymän jäsentä koskevat tiedot

Icon ESPD - ryhmittymän jäsentä koskevat tiedot (69,9 KB)

Jos tarvitset ESPD -lomaketta ruotsiksi tai englanniksi, saat ne Hilma -palvelusta (ks. kohta ajankohtaista).

 

Takaisin Uutiset-sivulle