Julkaistu 25.04.2016

Huhtikuun 18. päivänä tulevat voimaan EU:n uudet hankintadirektiivit ja komission asetukset vakiolomakkeista ja yhteisestä eurooppalaisesta hankinta-asiakirjasta. Muutokset tulevat voimaan EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa niiltä osin kun direktiivien sisältämät määräykset ovat ehdottomia, selkeitä ja tarkkoja (ns. välittömän oikeusvaikutuksen periaate). Näin tapahtuu vaikka uutta kansallista hankintalainsäädäntöä ei ole ole annettu.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut ohjeellisen listan välittömän oikeusvaikutuksen piirissä oleveista direktiivien kohdista.

Hanki-palvelussa näkyvimmät muutokset koskevat hankintailmoituksia ja niissä annettavia tietoja sekä kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset valilehteä.

Hankintailmoitukset muuttuvat Hanki-palvelussa vakiolomakeasetuksen mukaisiksi. Samaan aikaan myös Hilman ja TEDin lomakkeet muuttuvat vakiolomakeasetuksen mukaisiksi.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset välilehti korvautuu yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) kysymyksillä. ESPD muodostuu kolmen tyyppisistä kysymyksistä: pakollisista poissulkemista koskevista kysymyksistä, kysymyksistä, joita hankintayksikkö voi käyttää harkintansa mukaan tarjoajien poissulkemiseen sekä tarjoajan valintaperusteita koskevista kysymyksistä. Hankintayksikkö valitsee kilpailutustyökalussa haluamansa vapaaehtoiset poissulkemisperusteet ja määrittää valintaperusteet. Tarjoaja vastaa näihin kysymyksiin ja voi tallentaan vastaukset omaan profiilinsa myöhempää uudelleen käyttöä varten.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeellinen lista sovellettavista direktiivien kohdista on täällä:
http://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/julkiset_hankinnat/hankintalakiesitys_eduskunnalle_viimeistaan_kesakuussa_2016.120082.news

Vakiolomakkeita koskeva komission täytäntöönpanoasetus on täällä:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2015%3A296%3AFULL

ESPD:tä koskeva komission täytäntöönpanoasetus taas puolestaan täällä:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007

 

Takaisin Uutiset-sivulle