Hanki -palvelu on valtion hankintayksiköille ja valtion hallintoon läheisesti kuuluville yksilöille tarkoitettu sähköisen kilpailuttamisen palvelu. Palvelun tuottaa ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa Cloudia Oy. 

Hanki -palvelussa hankintayksikkö voi käyttää palveluun sisäänrakennettua yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD) tarjoajien poissulkemis- ja valintakriteerien selvittämiseen. ESPD on liitetty kansallisiin tietokantoihin poissulkemis- ja valintakriteerien täyttymisen tarkastamiseksi. Suomessa kaupparekisteriin rekisteröityneen tarjoajan tiedot haetaan Hanki -palveluun automaattisesti, jolloin tarjoajalta pyydettävien selvitysten määrä vähenee - usein riittää, että tarjouskilpailun voittanut tarjoaja toimittaa hankintayksikölle julkisia hankintoja varten tehdyn rikosrekisteriotteen, jonka saa Oikeusrekisterikeskuksesta.

Hanki -palvelu ja sen sisäänrakennetun ESPD:n käyttäminen on tarjoajille ilmaista. Hankintayksiköt, jotka haluavat käyttää palvelua, voivat ottaa yhteyttä Cloudiaan (https://cloudia.com/fi/).

  

 

 

EU:n osittain rahoittama hanke